KAWAI

CA15

88 键象牙触感的键面(RM3 Grand II 木质键盘击弦机)
音色源:先进的88 键琴采样谐波成像
8种音色/9中中国音色/4种中国音色(独奏)
内置乐曲:总计95
录音机:3 首乐曲,录音容量大约为15,000 个音符
插孔:MIDI(输入/ 输出),耳机x2
尺寸:1373 (W) x 463 (D) x 897 (H) mm
重量:59kg
建议零售价:9,998元